Δημοσιεύσεις

Ο σκοπός της έρευνας του έργου ήταν η ασφαλέστερη μεταφορά και αποθήκευση των δεδομένων ποιο συγκεκριμένα:

 

  • Νέα πρακτική ασφαλούς αποθήκευσης, διαχείρισης και μεταφοράς δεδομένων η οποία θα προσφέρεται σε μια σειρά από βιβλιοθήκες (libraries) και διασυνδέσεις εφαρμογών (APIs) τα οποία θα υλοποιούνται ως εφαρμογές κλειστού κώδικα (closed code applications) σύμφωνα με τους στόχους που έχουν τεθεί. Τα παραγόμενα θα είναι διαθέσιμα αρχικά στη γλώσσα που υλοποιούνται (Java) για τους διαθέσιμους στο σύστημα εξυπηρετητές (servers) και τις διαθέσιμες φορητές συσκευές (mobiles & tablets). Με τον τρόπο υλοποίησης θα διασφαλίζεται ότι πέρα από τις κοινές απαραίτητες γνώσεις για την σωστή λειτουργία τους κανείς από τους υπευθύνους ανάπτυξης δεν θα έχει τη πλήρη γνώση λειτουργίας ώστε να καταφέρει μελλοντικά να επέμβει σε αυτό και να το επηρεάσει. Το πακέτο αυτό εφαρμογών όπως περιγράφηκε μπορεί με τον τρόπο εγκατάστασης (setup) και διάθεσής του (deployment) να δίνεται σε τρίτους.

 

  • Εφόσον το πακέτο ασφαλούς αποθήκευσης, διαχείρισης και μεταφοράς δεδομένων θα μπορεί να χρησιμοποιείται από τρίτους θα μπορεί και να χρησιμοποιηθεί από τα υπάρχοντα τμήματα κι οι υπάρχοντες εφαρμογές της εταιρίας προκειμένου να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο τα αντίστοιχα μέρη των εφαρμογών αυτών.

 

Για να διαχυθούν δημόσια τα αποτελέσματα της έρευνας εκδόθηκε ένα ακαδημαϊκό paper με τίτλο “A WAY TO INVALIDATE ALTERATIONS IN A DATABASE STORED DATA FROM INSIDERS AND TO AVOID LOCATION-BASED DATA DECEIT.” Το οποίο με βάση τα πρότυπα χρυσής πρόσβασης βρίσκεται δημόσια διαθέσιμο στη σελίδα του International journal of creative research thoughts ( https://ijcrt.org/viewfulltext.php?&p_id=IJCRT2207605 )

 Georgios Chiotis,  Aristotelis Skamagkis,  Spyros Zavitsanos,   “A WAY TO INVALIDATE ALTERATIONS IN A DATABASE STORED DATA FROM INSIDERS AND TO AVOID LOCATION-BASED DATA DECEIT.”, International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT), ISSN:2320-2882, Volume.10, Issue 7, pp.e627-e639, July 2022, Available at :http://www.ijcrt.org/papers/IJCRT2207605.pdf

Μετάβαση στο περιεχόμενο