Κανονισμός Χρήσης Λογοτύπων

Το   παρόν   έγγραφο   έχει   γραφτεί   υπό   μορφή   Κανονισμού   σύμφωνα   με   τις εσωτερικές διαδικασίες που εφαρμόζει η Toorbee Technologies και δύναται η διάθεσή του στο κοινό στον παρακάτω σύνδεσμο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο