Η εταιρεία

Η Toorbee είναι μια Travel tech εταιρεία με γραφεία στην Ελλάδα και στην Κίνα, όπου μέσω της B2B πλατφόρμας της και των τεχνολογιών που αναπτύσει, αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της αυξανόμενης ζήτησης από μεγάλους OTAs (online travel agents) της Κίνας για τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται στον προορισμό (in-destination services & activities), με τους παρόχους αυτών (LSP local services providers) στην Ελλάδα και άλλες περιοχές του κόσμου. Έτσι μέσω της πλατφόρμας οι διασυνδεδεμένοι OTA’s μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μεταφορά, ξενάγηση, ημερήσιες εκδρομές, εστίαση, παροχή εκπτωτικών κουπονιών για αγορές κά. Η Toorbee κοινώς αποτελεί την γέφυρα ανάμεσα στην ραγδαία αυξανόμενη τουριστική ασιατική ζήτηση και τη δυτική προσφορά. Παράλληλα, και πέρα από τη διανομή, η Toorbee μέσα από τις μοναδικές τεχνολογικές λύσεις που αναπτύσσει, προσφέρει στους συνεργάτες της δυνατότητα να προχωρήσουν στη δημιουργία στοχευμένου οπτικοακουστικού υλικού (video & audio) για τις υπηρεσίες τους, με πολύ χαμηλό κόστος στην κινέζικη γλώσσα. Η δημιουργία εξαιρετικού γραπτού, οπτικού και ηχητικού localized content, αυξάνει τις πωλήσεις κατά 300%. Η εταιρεία έχει συνεργασίες αυτή τη στιγμή με κινέζικα OTAs (online travel agencies) που διαχειρίζονται πάνω από το 80% του εξερχόμενου online τουρισμού της Κίνας. Πλέον εκτός από την Ελλάδα, η Toorbee παρέχει και υπηρεσίες από τη Κύπρο, την Τουρκία, την Τσεχία, τη Σλοβακία, την Ουγγαρία και την Αυστρία. Ο στρατηγικός προγραμματισμός είναι να  επεκταθεί στην Γαλλία, την Ισπανία την Ιταλία και τη Γερμανία μέσα στο 2019.

 

Όσον αφορά την ανάπτυξη του λογισμικού και την έρευνα η toorbee έχει υλοποιήσει:

* Παγκόσμια ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα προμήθειας και πώλησης τουριστικών προϊόντων στον προορισμό (activities, transfers, dinings, shopping) σε τουριστικά γραφεία (agencies), όπως στη Κίνα, σε επίπεδο επιχειρήσεων (B2B). Γίνεται χρήση ανοικτού κώδικα και αντίστοιχων τεχνολογιών ανάπτυξης για αυτού του είδους τις εφαρμογές/συστήματα (web applications). Παρέχονται δυνατότητες καταχώρησης από την πλευρά της προμήθειας των τουριστικών προϊόντων στην πλατφόρμα καθώς και δυνατότητες αγοράς τους μετά από αναζήτηση βάση κριτηρίων από τη πλευρά της αγοράς τους. Επίσης υπάρχουν δυνατότητες διαχείρισης από εσωτερικούς ρόλους και επιβεβαίωσής τους (administration/moderation) για την διασφάλιση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Εκτός των εργαλείων ανάπτυξης γίνεται χρήση από μια σειρά εργαλείων ποιοτικού ελέγχου των παραδοτέων (QA/Quality Assurance test) με αυτόματο αλλά και ημι-αυτόνομο τρόπο. Εκτός του βασικού κορμού της προμήθειας και πώλησης τουριστικών προϊόντων που συνεχώς εμπλουτίζονται υπάρχουν και εργαλεία τα οποία συνδράμουν στην καλύτερη εμπειρία των χρηστών όπως ενδεικτικά αναφέρονται κάποια από αυτά:

* Εργαλείο μεταφράσεων: Επιτρέπει την μετάφραση όλων των προϊόντων αλλά και των εφαρμογών και συστημάτων της εταιρίας στις υποστηριζόμενες γλώσσες, π.χ. κινέζικα καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα γλωσσών προγραμματισμού (PHP, Java, Kotlin κλπ), συστημάτων (web, mobile phones, desktop) και μορφών δεδομένων (XML, JSON κλπ). Σε σχέση με άλλα αντίστοιχα εργαλεία το συγκεκριμένο υποστηρίζει και την εννοιολογικά συγκεντρωμένη μετάφραση, δηλαδή τον συνδυασμό προς μετάφραση κειμένων κάτω από κοινή οντότητα. Στην επόμενη εκδοσή του θα μπορεί μέσω σχετικών διασυνδέσεων (bridges) να υποστηρίζει οποιοδήποτε σύστημα ή εφαρμογή πέρα από τα εταιρικά (τρίτων). Γίνεται χρήση εργαλείων ανάπτυξης Java.

* Εργαλείο καταγραφής συνοδευτικού οπτικοακουστικού υλικού για τα προμηθευόμενα προϊόντα: Η εφαρμογή αυτή εκτελείται σε συσκευές τηλεφώνου (mobile phones) και χρησιμοποιείται επικουρικά των υπαρχουσών δομών καταχώρησης στη πλατφόρμα για την εισαγωγή του αρχικού οπτικοακουστικού υλικού για κάθε προϊόν το οποίο στη συνέχεια αφού γίνει η επεξεργασία του προσφέρεται στη κάθε διαθέσιμη γλώσσα αναζήτησης συνοδεύοντας τις πληροφορίες του κάθε προϊόντος. Γίνεται χρήση της γλώσσας ανάπτυξης Kotlin για λειτουργικό σύστημα Android ενώ αντίστοιχα θα γίνεται ανάπτυξη σε γλώσσα Swift για λειτουργικό σύστημα iOS.

* Εφαρμογές για WeChat: Η εφαρμογή WeChat χρησιμοποιείται από τους τουρίστες της Κίνας αντίστοιχα της χρήσης που κάνουμε εκτός Κίνας για εφαρμογές όπως  Facebook/Messenger παρέχοντας ταυτόχρονα και δυνατότητες εκτέλεσης διαφόρων τύπων εφαρμογών εντός της εφαρμογής και υπηρεσιών όπως οι πληρωμές. Ήδη στο αεροδρόμιο Αθηνών χρησιμοποιείται αντίστοιχη εφαρμογή πλήρως μεταφρασμένη στη κινεζική γλώσσα με επιπλέον δυνατότητα για την εμφάνιση του περιεχομένου στην αγγλική γλώσσα. Αναμένονται εκδόσεις με επιπλέον δυνατότητες πέρα από την παροχή πληροφοριών. Γίνεται χρήση των εργαλείων που δίνονται από την εταιρία Tencent που έχει αναπτύξει την αντίστοιχη εφαρμογή.

Όλη η υποδομή της εταιρίας είναι cloud-based με εξαιρετικό επίπεδο παρεχόμενης ασφάλειας και πρόσβασης σε αρκετά μέρη μόνο μέσω του χώρου των γραφείων της εταιρίας ενώ υπάρχει και εσωτερική υποδομή εξυπηρετητών για τις ανάγκες της ανάπτυξης λογισμικού κι άλλων τμημάτων εσωτερικά της εταιρίας.

Ένα παρόμοιο πρόβλημα με αυτό που περιγράφεται στους προς υλοποίηση στόχους όχι της σημαντικότητας όμως της συγκεκριμένης υλοποίησης αντιμετωπίστηκε επιτυχώς σε μια άλλη εφαρμογή της εταιρίας Toorbee η οποία επιπλέον της εκτέλεσής της σε κοινές συσκευές του εμπορίου επιπλέον εκτελείτε σε κλειστό περιβάλλον τρίτου κατασκευαστή. Ένα περιβάλλον το οποίο παρέχει τη δυνατότητα ο κώδικας να είναι διαθέσιμος σε μορφή ευανάγνωστη για τον άνθρωπο κάτι το οποίο δεν επέτρεπε τη χρήση από μέρους του κώδικα υλοποίησης την δυνατότητα εισόδου στο σύστημα με απλή χρήση ονόματος και κωδικού χρήστη από τον κώδικα της εφαρμογής εφόσον αυτό θα ήταν προσβάσιμο από κάθε έναν που θα ανάγνωσκε τον κώδικα της εφαρμογής. Με τεχνικές διαθέσιμες σε όλους προς χρήση, με συνδυασμό τους όμως κατάλληλο για το συγκεκριμένο πρόβλημα, δόθηκε μια εξαιρετικά ασφαλής λύση η οποία πλέον εξασφαλίζει τη μέγιστα δυνατή ασφάλεια των δεδομένων κάτω από αυτές τις συνθήκες και την ασφαλή μετάδοση των πληροφοριών μέσω των σχετικών συνδέσεων επικοινωνίας με το κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης. Κάτι το οποίο όμως δεν ήταν κοινά διαθέσιμο και έπρεπε να ερευνηθεί και να υλοποιηθεί εντός της εταιρίας παρόλα αυτά με συνδυασμό των κοινά υπαρχόντων λύσεων και διαθέσιμων πρακτικών κατά την ανάπτυξη.

Η Toorbee κέρδισε τον Δεκέμβριο το 2017 το βραβείο της πιο υποσχόμενης επιχειρηματικής ιδέας στην Κίνα. Ο διαγωνισμός διεξήχθη στην Yuhang Economic & Technological Development area στην πόλη Hangzhou της επαρχίας Zhejiang , που αποτελεί την “Silicon Valley” της Κίνας. Η Toorbee διαγωνίστηκε ανάμεσα σε 700 επιχειρήσεις και ήταν η μοναδική μη κινέζικη εταιρεία που συμμετείχε. Μετά από τρεις διαγωνιστικούς γύρους, όπου παρουσιάστηκαν το επιχειρηματικό σχέδιο της Toorbee καθώς και οι νέες τεχνολογίες που αναπτύσσει για την τουριστική βιομηχανία, της απονεμήθηκε η διάκριση της πιο υποσχόμενης επιχειρηματικής ιδέας της Κίνας (most promising project award). Η εικοσαμελής κριτική επιτροπή, αποτελούταν από επιχειρηματίες, επενδυτές και κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο